Tag Archives: Thiên hoa phấn

Thiên hoa phấn – Vị thuốc trị viêm

(ĐTĐ) – Thiên hoa phấn là tên dược liệu (thuốc) của rễ cây qua lâu còn có tên là dưa trời, dây bạc bắt, có tên khoa học là Trichosanthes kirilowi Maxim, thuộc họ bầu bí – Curcurbitaceae.   Ở nước ta cây mọc trên đất rừng bên khe hay mé đường vùng núi Cao […]