Tag Archives: Vai trò dấu ấn chu chuyển xương trong theo dõi đáp ứng điều trị loãng xương

Vai trò dấu ấn chu chuyển xương trong theo dõi đáp ứng điều trị loãng xương – HHK

Vai trò dấu ấn chu chuyển xương (Bone Turnover) trong theo dõi đáp ứng điều trị loãng xương Hình ảnh xương bình thường và loãng xương 1.Khái niệm chu chuyển xương Xương là một mô sống, liên tục có chuyển hóa (metabolism) và đổi mới (remodeling). Mô xương không chỉ giúp duy trì ổn định […]