Viện điện tử

Tag Archives: với nhiều điểm đau ở một số nơi cố định.

Hội chứng đau xơ cơ và điều trị

(ĐTĐ) – Hội chứng đau xơ cơ còn được gọi là viêm xơ, đau xơ cơ tiên phát hay thứ phát. Ðây là hội chứng lâm sàng với các đặc điểm đau toàn thân, với nhiều điểm đau ở một số nơi cố định. Tại Hoa Kỳ, ước tính có khoảng 3 – 6 triệu […]

DMCA.com Protection Status