Tag Archives: xáo tam phân

Cây thần dược ở Khánh Hòa có tên là xáo tam phân?

(ĐTĐ) – Gần đây, người dân ở Hòn Hèo, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa, gọi tên một cây thuốc là ”cây thuốc lạ”, ”thần dược”. Thế rồi trên báo chí, dẫn từ các nguồn khác nhau, khẳng định tên ”cây thuốc lạ” là xáo tam phân. Nhiều người dựa vào hình dáng được mổ […]