Tag Archives: zona thần kinh

Thuốc điều trị đau thần kinh sau zona

(ĐTĐ) – Tôi bị zona thần kinh, bệnh nay đã khỏi nhưng tôi vẫn còn thấy đau nhức. Tôi được một người bạn mách là bôi thuốc qutenza thì sẽ hết đau. Xin quý báo cho biết thuốc này có đúng điều trị được bệnh của tôi? (Phan Việt Hà – TP. Hồ Chí Minh). […]