Không có ảnh

Bệnh Zona

13/04/2020 Bs Mai Trung Dũng

ĐTĐ – Bệnh do một loại virut có tên là Varicella-Zorter (VZV), một thành viên trong họ Herpes gây nên. Virut VZV được phân lập năm […]

Chuyên mục con