Rituximab làm hư hại khớp chậm lại ở người viêm khớp do thấp

(ĐTĐ) –  Rituximab (biệt dược Rituxan) ngăn chận tiến triển hư hại khớp ở người viêm khớp do thấp không đáp ứng đủ với thuốc ức chế TNF-α , theo một báo cáo trên báo Annals of the Rheumatic Diseases.

 

Khoảng 40% bệnh nhân viêm khớp do thấp điều trị thất bại vì không đáp ứng đủ với thuốc ức chế TNF-α, và không có thuốc sinh học nào cho thấy làm hư hại khớp chậm lại.

Bác sĩ E. Keystone tại Đại học Toronto và cộng sự, điều tra xem điều trị với rituximab, một kháng thể đơn giòng, hướng mục tiêu chọn lọc lên protein CD20 trên tế bào B, có ức chế tiến triển hư hại cấu trúc khớp ở 517 bệnh nhân viêm khớp do thấp biểu lộ không đáp ứng đủ với thuốc ức chế TNF.

Trong nghiên cứu pha 3 này, bệnh nhân nhận hoặc rituximab + methotrexate hoặc giả dược + methotrexate.

Mức tiến triển trung bình hư hại khớp sau 56 tuần điều trị thấp hơn đáng kể ở nhóm rituximab so với nhóm giả dược. Bệnh nhân trong nhóm rituximab ít bị ăn mòn khớp hơn và ít bị thu hẹp khoảng khớp hơn so với nhóm dùng giả dược.Nhiều bệnh nhân trong nhóm rituximab (61%) so với nhóm giả dược (52%) cho thấy không tiến triển mòn khớp giữa mức ban đầu và tuần lễ thứ 56.

Nghiên cứu này cung cấp chứng cứ đầu tiên là điều trị với rituximab nhắm vào tế bào B, ngăn chận tiến triển hư hại cấu trúc trong bệnh viêm khớp do thấp, và cũng là lần đầu tiên, bệnh nhân với bệnh đang tiến triển do không đáp ứng đủ với điều trị sinh học trước đó, có thể đạt được mục tiêu điều trị là ngăn chận tiến triển hư hại khớp.

Theo YDNN

Có thể bạn quan tâm

Bài viết của: Bs Mai Trung Dũng
BS Mai Trung Dũng | Bác sĩ chuyên khoa cấp II (Đại học y Hà hội - 2015) | Trưởng Khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Quân y 354 | Uỷ viên BCHTW Hội Phục hồi chức năng Việt Nam
1043 bài viết