Không có ảnh

Laser Châm

15/10/2018 BS Mai Trung Dũng

1. ĐẠI CƯƠNG Laser châm là sử dụng ánh sáng đơn sắc phát ra từ một thiết bị Laser công suất thấp (<=250 milliwatt) chiếu […]