Các Môn

Hình Ảnh Châm Cứu Huyệt Các Môn – Vị Chí, Tác Dụng

HÌNH ẢNH

TÊN KHÁC

Lan Môn.

XUẤT XỨ

Ngọc Long Kinh.

VỊ TRÍ

Tại chùm lông ngọc hành đo ngang ra 2 bên mỗi bên 3 thốn.

ĐẶC TÍNH

Kỳ Huyệt.

CHỦ TRỊ

Trị chứng âm hãn, âm nang sưng.

CHÂM CỨU

Châm 1,5 thốn. Cứu 5 – 7 tráng. Ôn cứu 5 – 10 phút.

THAM KHẢO

• “Chứng sán khí phát đau 2 bên háng, khí nghịch lên trên gây đau nhiều: châm tả Các Môn, Đại Đôn, hiệu quả như thần” (Ngọc Long Kinh).
• “Huyệt Lan Môn ở tại gốc âm hành đo ngang ra 3 thốn” (Loại Kinh Đồ Dực).

Bài viết của: Phòng khám 589
Khám chữa bệnh đa khoa | Khám chữa bệnh nội khoa | Khám chữa bệnh ngoại khoa | Khám chữa bệnh phụ khoa | Khám chữa bệnh cơ xương khớp | Xét nghiệm, X quang, siêu âm...
938 bài viết