Đoàn Cương

Hình Ảnh Châm Cứu Huyệt Đoàn Cương – Vị Chí, Tác Dụng

HÌNH ẢNH

TÊN KHÁC

Hoàn Cương.

XUẤT XỨ

Thiên Kim Yếu Phương.

VỊ TRÍ

Nằm sấp, huyệt ở lỗ xương cùng 1 (S1) đo xuống 2 thốn, rồi từ giữa cột sống đo ngang ra hai bên mỗi bên 1,5 thốn.

ĐẶC TÍNH

Kỳ Huyệt.

CHỦ TRỊ

Trị lưng đau xuống đến thắt lưng, tiểu khó, tiêu khó.

CHÂM CỨU

Châm thẳng, sâu 0,5 thốn.

THAM KHẢO

• “Chứng bụng bị nhiệt bế, đại tiểu tiện khó, thắt lưng đau lan đến ngực, cứu huyệt Đoàn cương 100 tráng. Huyệt ở dưới huyệt Tiểu trường du 2 thốn, đo ngang ra 3 thốn, cứu vào chỗ đó” (Thiên Kim Phương).
• “Huyệt Hoàn cương gồm có hai huyệt, ở dưới huyệt Tiểu trường du 2 thốn, giữa lằn chỉ ngang. Chủ trị đại tiểu tiện không thông. Cứu 7 tráng” (Châm cứu Tập Thành).

Bài viết của: Phòng khám 589
Khám chữa bệnh đa khoa | Khám chữa bệnh nội khoa | Khám chữa bệnh ngoại khoa | Khám chữa bệnh phụ khoa | Khám chữa bệnh cơ xương khớp | Xét nghiệm, X quang, siêu âm...
938 bài viết