Kiên Đầu

Hình Ảnh Châm Cứu Huyệt Kiên Đầu – Vị Chí, Tác Dụng

HÌNH ẢNH

Kiên Đầu
TÊN KHÁC

Kiên Tiêm.

XUẤT XỨ

Thiên Kim Phương.

VỊ TRÍ

Nâng tay lên, huyệt ở chỗ lõm khớp vai, sát phía trên huyệt Kiên Ngung (Đtr 15).

ĐẶC TÍNH

Kỳ Huyệt.

CHỦ TRỊ

Trị ngứa, răng đau, vai lưng đau, chung quanh khớp vai sưng đau.

CHÂM CỨU

Châm thẳng sâu 0,5 – 1 thốn. Cứu 3 – 7 tráng. Ôn cứu 5 – 15 phút.

THAM KHẢO

•  “Mục Cứu Tiễn Pháp ghi: (Trị ngứa), Nâng tay lên, ở chỗ có 2 chỗ lõm, lấy chỗ lõm nhỏ giữa vai, cứu 3 tráng hoặc 7 tráng, 10 ngày thì khỏi” (Thiên Kim Phương). “Huyệt đó gọi là Kiên Đầu” (Châm Cứu Khổng Huyệt Cập Kỳ Liệu Trị Tiện Lãm). “Mục Cứu Nha Đông Pháp ghi: Tại hơi gần giữa nếp sau vai, cứu 5 tráng” (Y Thuyết).

Bài viết của: Phòng khám 589
Khám chữa bệnh đa khoa | Khám chữa bệnh nội khoa | Khám chữa bệnh ngoại khoa | Khám chữa bệnh phụ khoa | Khám chữa bệnh cơ xương khớp | Xét nghiệm, X quang, siêu âm...
938 bài viết