Não Không

Hình Ảnh Châm Cứu Huyệt Não Không – Vị Chí, Tác Dụng

HÌNH ẢNH

Não Không

TÊN HUYỆT

Huyệt ở vị trí gần Não Hộ, lại có tác dụng thanh não, thông khiếu, vì vậy gọi là Não Không (Trung Y Cương Mục).

TÊN KHÁC

Nhiếp Nhu.

XUẤT XỨ

Giáp Ất Kinh.

VỊ TRÍ

Sau huyệt Thừa Linh 1,5 thốn, trên Phong Trì 1,5 thốn, ngang với ụ chẩm và Não Hộ (Đốc Mạch).

ĐẶC TÍNH

• Huyệt thứ 19 của kinh Đởm.
• Huyệt hội với Dương Duy Mạch.

TÁC DỤNG

Thanh đởm, tả hoả, thư cân, hoạt lạc, tỉnh não, thông khiếu.

CHỦ TRỊ

Trị đầu đau, cổ gáy cứng, suyễn.

CHÂM CỨU

Châm dưới da 0,3 – 0,5 thốn. Cứu 3 – 5 tráng. Ôn cứu 5 – 10 phút.

GIẢI PHẪU

• Dưới da là chỗ cơ chẩm, cơ gối đầu và cơ thang bám vào đường cong chẩm trên của xương chẩm. Thần kinh vận động cơ là nhánh của dây thần kinh sọ não số XI, nhánh của dây thần kinh số 2, nhánh của dây thần kinh chẩm lớn, nhánh của thần kinh dưới chẩm. Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh C2.

PHỐI HỢP HUYỆT

1.Phối Thúc Cốt (Bq 65) trị điên, đầu đau (Thiên Kim Phương).
2.Phối (Đầu) Khiếu Âm (Đ 11) trị mũi nghẹt, đầu đau (Tư Sinh Kinh).

 

Bài viết của: Phòng khám 589
Khám chữa bệnh đa khoa | Khám chữa bệnh nội khoa | Khám chữa bệnh ngoại khoa | Khám chữa bệnh phụ khoa | Khám chữa bệnh cơ xương khớp | Xét nghiệm, X quang, siêu âm...
938 bài viết