Chuyên mục con

Bài viết trong chuyên mục

Không có ảnh

Cứu

1. ĐẠI CƯƠNG Cứu là dùng sức nóng tác động lên huyệt dể kích thích tạo nên phản ứng của cơ thể để phòng và […]

Không có ảnh

Mãng Châm

1. ĐẠI CƯƠNG Mãng châm là hình thức kết hợp giữa trường châm và cự châm cổ điển trong Thiên Cửu Châm (sách Linh Khu).