Không có ảnh

Chỉ truật hoàn

(Phụ: Chỉ truật thang) “Tỳ vị luận” dẫn Trương nguyên tố phương – Tổ thành:       Chỉ thực       1 lạng                        Bạch truật     2 lạng – […]

Không có ảnh

Ôn dương lợi thủy thang

(Tên cũ là Chân vũ thang) “Thương hàn luận” – Tổ thành:       Phục linh    3-4 đc                        Bạch thược  3-4 đc                        Bạch truật   2-3 […]

Không có ảnh

Sâm phụ thang

“Thế y đắc hiệu phương” – Tổ thành:        Nhâm sâm    2-4 đc                        Phụ tử (bào)  2-3 đc – Cách dùng: Sắc uống với nước, […]

Không có ảnh

Tứ nghịch tán

“Thương hàn luận” -Tổ thành:        Phụ tử                    2-4 đc                        Can khương          1-2 đc                        Cam thảo   1-2 đc – Cách dùng: Nhất loạt ngày […]

Không có ảnh

Ngô thù du thang

“Thương hàn luận” -Tổ thành: Ngô thù du           1-2 đc                        Đảng sâm              3-4 đc                        Sinh khương                   2-4 đc                        Đại táo               4-6 […]

Không có ảnh

Thống tả yếu phương

“Cảnh nhạc toàn thư” – Tổ thành: Bạch truật (sao đất)               3 đc                        Bạch thược (sao)              3 đc                        Trần bì                   […]

Không có ảnh

Đại hãm hung thang

“Thương hàn luận” – Tổ thành:  Đại hoàng            2-3 đc                         Mang tiêu     3-5 đc                         Cam toại     2-3 đc […]

Không có ảnh

Ôn tỳ thang

“Thiên kim phương” – Tổ thành:  Đại hoàng            2-4 đc                         Phụ tử                      2-3 đc                         Can khương           1-2 […]

Không có ảnh

Đại hoàng phụ tử thang

“Kim quỹ yếu lược” – Tổ thành:  Đại hoàng            2-3 đc                         Phụ tử                      2-3 đc                         Tế tân            […]

Không có ảnh

Tam vật bị cấp hoàn

“Kim quỹ yếu lược” – Tổ thành:        Ba đậu sương  1 lạng                         Đại hoàng            2 lạng                         Can khương            […]

Chuyên mục con