Không có ảnh

Tứ nghịch tán

“Thương hàn luận” -Tổ thành:        Phụ tử                    2-4 đc                        Can khương          1-2 đc                        Cam thảo   1-2 đc – Cách dùng: Nhất loạt ngày […]

Không có ảnh

Ngô thù du thang

“Thương hàn luận” -Tổ thành: Ngô thù du           1-2 đc                        Đảng sâm              3-4 đc                        Sinh khương                   2-4 đc                        Đại táo               4-6 […]

Không có ảnh

Thống tả yếu phương

“Cảnh nhạc toàn thư” – Tổ thành: Bạch truật (sao đất)               3 đc                        Bạch thược (sao)              3 đc                        Trần bì                   […]

Không có ảnh

Ôn tỳ thang

“Thiên kim phương” – Tổ thành:  Đại hoàng            2-4 đc                         Phụ tử                      2-3 đc                         Can khương           1-2 […]

Chuyên mục con