Không có ảnh

Ôn tỳ thang

“Thiên kim phương” – Tổ thành:  Đại hoàng            2-4 đc                         Phụ tử                      2-3 đc                         Can khương           1-2 […]

Chuyên mục con