Viện điện tử

The Chronic Pain Story Unvarnished in a Powerful New Book- Pain News

By Ed Coghlan Dr. David Nagel is a New Hampshire pain physician whose important new book on pain:  Needless Suffering: How Society Fails Those with Chronic Pain is being released this week. The National Pain Report, which had a chance to read an advance copy of the book (and liked it), interviewed Dr. Nagel on…

The Chronic Pain Story Unvarnished in a Powerful New Book- Pain News

By Ed Coghlan

 .

Source Nationalpainreport.com

(Lưu ý: Việc đáp ứng với các liệu trình điều trị, máy, thiết bị trợ giúp là khác nhau tùy thuộc cơ địa mỗi người !
Những thông tin y học trên website chỉ mang tính tham khảo, bạn không được tự ý áp dụng nếu chưa được sự chỉ dẫn của thầy thuốc !)

DMCA.com Protection Status