Viện điện tử

Calcium Pyrophosphate Dehydrate Deposition Disease

It is also known as pseudogout and has the classic triad of pain, cartilage calcification, and joint destruction. Chondrocalcinosis at the knee, wrist, or symphysis pubis is virtually diagnostic of calcium pyrophosphate dehydrate deposition disease (CPPD) (Fig. 6-42).

Calcium Pyrophosphate Dehydrate Deposition Disease

FIGURE 6-42. Chondrocalcinosis. Frontal radiograph of the right knee. Calcifications (arrows) are present within the medial and lateral tibiofemoral joint along the expected location of the meniscus.

Refferences

Source: Physical Medicine and Rehabilitation – Principles and Practice

(Lưu ý: Việc đáp ứng với các liệu trình điều trị, máy, thiết bị trợ giúp là khác nhau tùy thuộc cơ địa mỗi người !
Những thông tin y học trên website chỉ mang tính tham khảo, bạn không được tự ý áp dụng nếu chưa được sự chỉ dẫn của thầy thuốc !)

DMCA.com Protection Status