Dây nguồn máy Vật lý trị liệu BQP

50,000

Dùng cho máy Wonder, MPT, Golflife, DoctorHome

Day-nguon-doctorhome
Dây nguồn máy Vật lý trị liệu BQP

50,000

Đã bán: 2

Nhà cung cấp: Viện Điện tử (thuộc Viện KH và CN Quân sự - Bộ quốc phòng)