Đai nẹp cột sống, khớp

Hiển thị tất cả 8 kết quả

Các loại đai, nẹp hỗ trợ cột sống, các khớp

-6%

Hỗ trợ cột sống thắt lưng hông

Đai cột sống lưng DoctorSpine

500.000
-7%
3.848.000
-7%

Công ty TNHH T3 Việt Nam (Thuốc Trực Tuyến)

Đai Kéo Giãn Đốt Sống Lưng DiskDr WG-50 (to bản)

3.848.000
-8%

Công ty TNHH T3 Việt Nam (Thuốc Trực Tuyến)

Đai Kéo Giãn Đốt Sống Lưng DiskDr WG-30 G2 (tiêu chuẩn)

3.598.000
-10%

Công ty TNHH T3 Việt Nam (Thuốc Trực Tuyến)

Đai Kéo Giãn Khớp Gối Disk Dr SP-1000 (hỗ trợ vận động)

2.848.000
-5%
4.748.000
4.748.000

Hỗ trợ đau khớp gối

Đai khớp gối bơm hơi DiskDr NK30

2.048.000