Máy điện phân

Hiển thị tất cả 4 kết quả

Công ty TNHH Thương mại Dược Phẩm Đông Á

Máy điều trị điện xung EME – Model 2000

35.700
-5%
25.000.000

Công ty TNHH Thương mại Dược Phẩm Đông Á

Máy điều trị điện xung EME – Model 9200

6.825

Công ty TNHH Thương mại Dược Phẩm Đông Á

Máy điều trị điện xung EME – Model 9400

945