Máy điện phân

Hiển thị tất cả 4 kết quả

-5%
26,250,000 25,000,000

Công ty TNHH Thương mại Dược Phẩm Đông Á

Máy điều trị điện xung EME – Model 2000

35,700

Công ty TNHH Thương mại Dược Phẩm Đông Á

Máy điều trị điện xung EME – Model 9200

6,825

Công ty TNHH Thương mại Dược Phẩm Đông Á

Máy điều trị điện xung EME – Model 9400

945