Chuyên mục: Tiêm điểm đau kích thích

Tiêm điểm đau kích thích cơ sinh đôi cẳng chân

Bệnh nhân được đặt ở tư thế nằm sấp, tiến hành sờ ấn cơ sinh đôi và cơ déptừ khớp gối đến cổ chân để xác định điểm đau kích thích. Diện đau xuất chiếu của các cơ này thường liên quan đến vùng khoeo, bắp chân, gót, mặt lòng bàn chân (Hình 3.49). Hình […]

Tiêm điểm đau kích thích cơ khép háng

Bệnh nhân được đặt ở tư thế nằm ngửa với chân bên đau hơi gấp, khép và xoay ngoài. Sờ ấn cơ khép, dài, cơ khép ngắn và cơ khép lớn dọc mặt trong đùi để xác định điểm đau kích thích. Diện đau xuất chiếu của cơ khép háng thường liên quan đến mặt […]

Tiêm điểm đau kích thích cơ tháp

Bệnh nhân được đặt ở tư thế nằm nghiêng theo phương pháp Sims. Tiến hành sờ ấn cơ tháp từ xương cùng đến khớp háng để xác định điểm đau kích thích. Diện đau xuất chiếu của cơ tháp thường liên quan đến mông, vùng cùng chậu và sau khớp háng (Hình 3.47). Cần chú […]

Tiêm điểm đau kích thích cơ mông

Bệnh nhân ở tư thế nằm sấp hoặc nằm nghiêng sang bên không đau. Sờ ấn cơ mông lớn, cơ mông bé và cơ mông nhỡ để xác định điểm đau kích thích. Diện đau xuất chiếu của cơ mông lớn thường liên quan đến khớp cùng chậu, hông và mông. Diện đau xuất chiếu […]

Tiêm điểm đau kích thích các cơ cạnh sống

Bệnh nhân ở tư thế nằm sấp. Tiến hành sờ nắn dọc cơ cạnh sống vùng ngực hoặc/và vùng lưng thích hợp để xác định điểm đau kích thích. Diện đau xuất chiếu của cơ cạnh sống ngực thường liên quan đến xương bả vai và thành ngực, ở vùng ngực thấp thì liên quan […]

Tiêm điểm đau kích thích cơ lưng vuông

Bệnh nhân ở tư thế nằm sấp. Tiến hành sờ nắn cơ lưng từ xương sườn 12 đến mào chậu và từ điểm bám đốt sống L1-L4 đến bờ ngoài của nó để xác định điểm đau kích thích. Vùng đau xuất chiếu của cơ lưng thường liên quan đến mào chậu, hông và mông […]

Tiêm điểm đau kích thích cơ delta

Bệnh nhân ở tư thế ngồi, tiến hành sờ nắn các phần trước, giữa và sau của cơ delta để xác định điểm đau kích thích. Diện đau xuất chiếu của cơ delta thường liên quan đến vai và phần gốc chi trên (Hình 3.43). Tiêm điểm kích thích bằng kim 4cm với 4ml thuốc […]

Tiêm điểm đau kích thích cơ ngực

Đặt bệnh nhân ở tư thế nằm ngửa. Sờ nắn dọc cơ ngực để xác định điểm đau kích thích. Diện đau xuất chiếu thường liên quan đến thành ngực trước và vùng vú (Hình 3.42). Tiêm điểm kích thích bằng kim 4cm với 4ml thuốc tê. Hình 3.42. Điểm đau kích thích và diện […]

Tiêm điểm đau kích thích cơ dưới gai

Bệnh nhân ở tư thế ngồi hoặc nằm sấp. Sờ nắn dọc cơ dưới gai từ hố dưới gai xương bả đến xương cánh tay. Điểm đau kích thích thường ở phía dưới gai xương bả vai. Diện đau xuất chiếu thường liên quan đến cơ delta, cũng như trên vùng bên của vai và […]

Tiêm điểm đau kích thích cơ trên gai

Bệnh nhân được đặt ở tư thế ngồi hoặc nằm sấp. Sờ nắn dọc cơ trên gai từ hố trên gai đến xương cánh tay để xác định điểm đau kích thích. Vùng đau xuất chiếu thường ở mặt sau bên của vai và chi trên (Hình 3.40). Tiêm điểm kích thích bằng kim 4cm […]