Tag Archives: hoc thuyết kinh mạch

Khám phá về kinh mạch trên cơ thể con người

(ĐTĐ) – Từ trước tới nay hoc thuyết về kinh mạch luôn là bí ẩn đối với khoa học. Đông y thường nhắc đến kinh mạch như những con đường vận hành và luân chuyển của khí trong cơ thể. Những nghiên cứu gần đầy về kinh mạch cho chúng ta biết thêm rất nhiều […]