Tag Archives: hội chứng Bàn tay kỳ lạ

Bàn tay “vô chính phủ” – một hội chứng kỳ lạ

(ĐTĐ) – Có khi nào bàn tay bạn bỗng dưng trở chứng, chống lại mệnh lệnh phát ra từ ý thức của bạn, chẳng hạn bạn muốn nó xúc cơm cho vào miệng thì nó lại đưa lên gãi đầu? Thậm chí có lúc bàn tay bạn còn dùng cả bạo lực để “cư xử” […]