Tag Archives: Suy thần kinh

Suy giảm chức năng thần kinh ở người cao tuổi

(ĐTĐ) – Quy luật của tuổi già là sự lão hóa. Bản thân sự lão hóa là một quá trình sinh lý và sinh học. Tuy nhiên, chính sự lão hóa là cơ sở tạo điều kiện cho bệnh tật phát sinh và phát triển. Đặc tính chung là sự lão hóa xuất hiện và […]