Ân Hạ

Hình Ảnh Châm Cứu Huyệt Ân Hạ – Vị Chí, Tác Dụng

HÌNH ẢNH

Ân Hạ

TÊN HUYỆT

Huyệt ở dưới (hạ) huyệt Ân Môn, vì vậy gọi là Ân Hạ.

XUẤT XỨ

Châm cứu Học Thượng Hải.

VỊ TRÍ

Tại trung điểm của đường nối 2 huyệt Thừa Phò (Bq 36) và Ủy Trung (Bq 40).

ĐẶC TÍNH

Huyệt Mới.

CHỦ TRỊ

Trị thần kinh tọa đau, chi dưới liệt, vai lưng đau.

CHÂM CỨU

Châm thẳng, sâu 1 – 3 thốn.

Bài viết của: Phòng khám 589
Khám chữa bệnh đa khoa | Khám chữa bệnh nội khoa | Khám chữa bệnh ngoại khoa | Khám chữa bệnh phụ khoa | Khám chữa bệnh cơ xương khớp | Xét nghiệm, X quang, siêu âm...
938 bài viết