Viện điện tử

Tag Archives: Amitriptyline

Dấu hiệu bất thường do thuốc chống trầm cảm amitriptyline

(ĐTĐ) – Amitriptyline là thuốc chống trầm cảm ba vòng có tác dụng an thần, được dùng trong các trường hợp trầm cảm, đặc biệt trầm cảm nội sinh (loạn tâm thần hưng trầm cảm). Ðiều trị chọn lọc một số trường hợp đái dầm ban đêm ở trẻ em lớn (sau khi đã loại […]

DMCA.com Protection Status