Viện điện tử

Tag Archives: Bạch giới tử

Bạch giới tử trị liệt thần kinh

(ĐTĐ) – Bạch giới tử là hạt cây cải bẹ xanh, nhiều nơi có trồng làm rau, có nơi để lâu ra bông lấy hạt làm thuốc.   Khi chọn hạt bạch giới tử nên chọn những hạt già chín, đều nhau bằng đầu bút bi, hạt mập, chắc màu vàng ngà, nhiều dầu, không […]

DMCA.com Protection Status