Tag Archives: bệnh Hệ Thống

Bệnh Viêm Khớp Thiếu Niên Tự Phát Thể Hệ Thống

  1. ĐẠI CƯƠNG Viêm khớp thiếu niên tự phát thể hệ thống (Juvenile Idiopathic Arthritis with systemic onset) chiếm 5 – 15 % nhóm bệnh viêm khớp thiếu niên tự phát. Đây là biểu hiện tổn thương nội tạng của bệnh với sốt cao đặc trưng, kèm các tổn thương lan tỏa ngoài khớp […]