Tag Archives: Bệnh Still Ở Người Lớn

Bệnh Still Ở Người Lớn

1. ĐẠI CƯƠNG Bệnh Still ở người lớn (Adult onset Still’s disease-AOSD) là một bệnh viêm hệ thống chưa rõ nguyên nhân. Bệnh được George Still đề cập vào năm 1897 khi mô tả các triệu chứng bệnh ở bệnh nhân là trẻ em nên bệnh này được mang tên ông là bệnh Still, đến […]