Không có ảnh

Chẩn Đoán Và Điều Trị Nhược Cơ

26/06/2020 Bộ Y tế

Nhược cơ là một bệnh về rối loạn thần kinh cơ, được đặc trưng bởi tình trạng yếu và mỏi cơ. Bản chất của bệnh là tình trạng giảm số lượng các thụ thể acetylcholine tại bản vận động cơ do sự tấn công của các kháng thể tự miễn vào các thụ thể này

Chuyên mục con