Viện điện tử

Tag Archives: Bệnh Viêm Màng Hoạt Dịch Khớp Gối Mạn Tính Không Đặc Hiệu

Bệnh Viêm Màng Hoạt Dịch Khớp Gối Mạn Tính Không Đặc Hiệu

1. ĐẠI CƯƠNG Viêm khớp không đặc hiệu (Unspecified knee synovitis) được định nghĩa là bất kể loại viêm khớp nào có tiềm năng trở thành viêm khớp dai dẳng mà không đáp ứng đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán vào một loại viêm khớp đặc hiệu nào đó.

DMCA.com Protection Status