Tag Archives: chậm liền xương

Khớp giả và các phương pháp điều trị

1. Quá trình liền xương. 1.1. Tổng quan Gãy xương là hậu quả khi lực tác động cơ học lên hệ thống xương vượt quá khả năng chịu đựng của tổ chức. Mức độ phức tạp của gãy xương phụ thuộc trực tiếp vào cường độ lực tác động, thời gian tác động. Theo thống […]