Viện điện tử

Tag Archives: Đau Dây Thần Kinh Liên Sườn

Cấy Chỉ Điều Trị Đau Dây Thần Kinh Liên Sườn

1. ĐẠI CƯƠNG Đau dây thần kinh liên sườn là bệnh cảnh xuất hiện khi dây thần kinh liên sườn bị tổn thương (viêm nhiễm, chèn ép) tuỳ vào vị trí mức độ, số lượng dây thần kinh liên sườn bị tổn thương trên lâm sàng mà bệnh nhân có biểu hiện khác nhau. Bệnh […]

DMCA.com Protection Status