Viện điện tử

Tag Archives: Đau Hố Mắt

Điện Châm Điều Trị Đau Hố Mắt

1. ĐẠI CƯƠNG Bệnh hố mắt có nhiều loại, nhiều nguyên nhân, rất phức tạp, chẩn đoán khó khăn. Nhiều bệnh của hố mắt có cơ chế , triệu chứng liên quan chặt chẽ với sự cấu tạo của hố mắt.

DMCA.com Protection Status