Tag Archives: Điều Trị

Điều Trị Bằng Tắm Nước Khoáng Tự Nhiên

I. ĐẠI CƯƠNG Là nước từ nguồn tự nhiên (mạch nước trong lòng đất), khai thác hay phun trào. Nước có hòa tan chất khoáng (thành phần và nồng độ).