Viện điện tử

Tag Archives: Điều Trị Bằng Dòng Xung Giao Thoa

Điều Trị Bằng Dòng Xung Giao Thoa

I. ĐẠI CƯƠNG – Dòng giao thoa là dòng điện xung xoay chiều do sự giao thoa của hai hoặc nhiều dòng điện xung cùng đồng thời tác động tại một điểm hay một vùng tạo nên nhóm xung (xung bọc). Các dòng xung cơ bản thường là xoay chiều trung tần, xung tạo nên […]

DMCA.com Protection Status