fbpx
Viện điện tử

Tag Archives: động tác hô hấp

Các động tác hô hấp

Hệ thống hô hấp có nhiêm vụ đưa không khí giàu oxy từ ngoài khí trời vào phế nang và đưa không khí từ phế nang có nhiều CO2 ra ngoài cơ thể. Như vậy, chức năng thông khí có vai trò làm cho không khí phế nang thường xuyên được đổi mới nhờ các […]

DMCA.com Protection Status