Tag Archives: Dracula

Bác sĩ ngoại khoa, máu lạnh? – SKDSNews

SKĐS – Bác sĩ ngoại khoa hằng ngày phẫu thuật cho bệnh nhân, lúc nào cũng rạch da, cắt cân xẻ cơ, cắt đốt kẹp cột trên cơ thể bệnh nhân, một con người.