Viện điện tử

Tag Archives: Giảm Thị Lực

Cấy Chỉ Điều Trị Giảm Thị Lực

1. ĐẠI CƯƠNG : Giảm thị lực là hậu quả của rất nhiều nguyên nhân phức tạp như: viêm thị thần kinh hậu nhãn cầu, di chứng sau viêm não- màng não, nhiễm độcvà không rõ nguyên nhân. Theo y học cổ truyền bệnh được mô tả trong chứng thong manh.

DMCA.com Protection Status