Tag Archives: giáp tích

Hoa Đà Giáp Tích

Hình ảnh: Tên khác:  Giáp tích, Đà tích Vị trí: Lấy ở lưng và thắt lưng mỗi bên có 17 huyệt xếp theo hai hàng thẳng từ ngang mỏm gai đốt sống lưng 1 đến ngang mỏm gai đốt sống thắt lưng 5, mỗi đầu mỏm gai mỗi đốt sống ngang ra 0,5 tấc là […]