Tag Archives: Hội chứng ”xác sống”

Bệnh lạ: Hội chứng ”xác sống” – sống tưởng chết

(ĐTĐ) – Các nhà tâm thần học gọi hội chứng Cotard là một ảo tưởng bật ra từ một sự vĩ đại nào đó. Các bệnh nhân tuyên bố họ đã chết, thân thể mục ruỗng và là những ”xác sống” hoặc họ tự nhận mình là tội phạm hay một kẻ sát nhân. Thực […]