fbpx
Viện điện tử

Tag Archives: Lác Cơ Năng

Điện Châm Điều Trị Lác Cơ Năng

1. ĐẠI CƯƠNG Lác xuất hiện rất sớm, nhất là lác trong xuất hiện vào khoảng 1,2 hoặc 3 tuổi, có cả lác trong bẩm sinh ; lác ngoài xuất hiện châm hơn thường là sau 6,7 tuổi . Yếu tố di truyền cũng khá rõ trong lác. Lác là hội chứng có hai đặc […]

DMCA.com Protection Status