Viện điện tử

Tag Archives: Liệt Chi Trên

Điện Châm Điều Trị Liệt Chi Trên

1. ĐẠI CƯƠNG – Theo Y học hiện đại liệt chi tr ên do rất nhiều nguyên nhân gây ra, tuỳ theo vị trớ mức độ thương tổn hệ thần kinh bệnh nhân có biểu mất hay giảm vận động hữư ý chi trên có hay không teo cơ.

Cấy Chỉ Điều Trị Liệt Chi Trên

1.ĐẠI CƯƠNG Theo Y học hiện đại liệt chi trên do rất nhiều nguyên nhân gây ra, tuỳ theo vị trí mức độ thương tổn hệ thần kinh bệnh nhân có biểu mất hay giảm vận động hữư ý chi trên có hay không teo cơ.

DMCA.com Protection Status