fbpx
Viện điện tử

Tag Archives: lồng ngực

Đặc điểm hình thái, chức năng hệ hô hấp

Lồng ngực là một hộp cứng, kín chứa phổi và tim là 2 cơ quan chính ở bên trong, xung quanh là khung xương bao bọc. Lồng ngực có khả năng thay đổi thể tích được là nhờ Khung xương và các cơ hô hấp

DMCA.com Protection Status