Tag Archives: Não nhân tạo

Não nhân tạo – Tại sao không?

(ĐTĐ) – Việc tạo ra bộ não sinh học bằng công nghệ gen giống như kiểu tạo ra tim, phổi… từ tế bào gốc là điều khó tưởng tượng! Song, liệu có tạo ra được “não nhân tạo” có thể tăng công năng, tạm thời làm chức năng não, giúp cho chữa bệnh; thậm chí […]