fbpx
Viện điện tử

Tag Archives: Oxy Cao Áp

Điều Trị Bằng Oxy Cao Áp

I. ĐẠI CƯƠNG Điều trị bằng môi trường khí có tỷ lệ oxy áp lực cao trong buồng khí Có nhiều loại buồng khí oxy cao áp (một người, nhóm) có hệ thống điều chỉnh áp lực, quan sát từ ngoài, giao tiếp lời nói người bệnh và bên ngoài

DMCA.com Protection Status