Viện điện tử

Tag Archives: rối loạn hô hấp

Các rối loạn hô hấp

Bệnh lý hô hấp biểu hiện bằng các triệu chứng chức năng hô hấp. Triệu chứng chức năng bệnh hô hấp rất phong phú, đa dạng, mỗi triệu chứng đều có giá trị hư­ớng dẫn hoặc lượng giá tình trạng bệnh nên cần quan sát nhận xét tỉ mỉ.

DMCA.com Protection Status