Tag Archives: Sa Dạ Dày

Cấy Chỉ Điều Trị Sa Dạ Dày

1. ĐẠI CƯƠNG Sa dạ dày là một chứng bệnh xảy ra ở những người có bệnh dạ dày mạn tính, và các bệnh mạn tính khác làm rối loạn khí cơ của tỳ vị, khí hư hạ hãm, không chủ được cơ nhục gây ra.