Tag Archives: Suy tim

Sống tốt dù suy tim

(ĐTĐ) – Suy tim mới nghe là một danh từ rất đáng sợ cho tất cả chúng ta. Tuy nhiên, trên phương diện y học nó không thực sự là vậy. Nó không có nghĩa là tim của chúng ta đã ngừng đập hoặc rằng có thể sẽ dẫn đến cái chết nhanh chóng. Nó […]