Viện điện tử

Tag Archives: Tâm Căn Suy Nhược

Cấy Chỉ Điều Trị Tâm Căn Suy Nhược

1. ĐẠI CƯƠNG Các rối loạn tâm căn là một nhóm nhiều rối loạn có căn nguyên tâm lý trong bệnh lý tâm thần, chiếm 3-5% dân số, nhẹ về mặt triệu chứng, nhưng tiến triển kéo dài và phức tạp do phụ thuộc vào nhiều nhân tố (nhân cách, stress, môi trường xã hội…). […]

DMCA.com Protection Status